Skład Samorządu

OPIEKUN SAMORZĄDU
PANI JOWITA UNIEWICZ
PRZEWODNICZĄCY
Jan Zapolski-Downar 1a
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
Tomasz Jeżak 2a,
Grzegorz Karolczuk 1a,
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Przemysław Steiniger 2b,
Natalia Tusia 2b,
Nikola Tutlewska 2e,
DŹWIĘKOWCY
Tomasz Jeżak 2a,
Mateusz Jaszkowski 2a,
Michał Zdziennicki 1a,
Michał Wójtowicz 1a,
RADIOWĘZEŁ
osoba odpowiedzialna za koordynację pracy: Krystian Felchner 2b,
PRZEDSTAWICIEL MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA
Kinga Obrok 3a,
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Sara Smoter 2c,
SEKCJA DEKORACYJNA
Michalina Fidali 2e,
Urszula Ochocińska 2e,
Paulina Kubiak 2e,
Paulina Ożóg 2e,
Julia Uzarek 2e,
Nikola Tutlewska 2e