Psycholog szkolny

Monika Stepień- Dylert, psycholog szkolny

            Najważniejszym celem pracy każdego psychologa to służenie pomocą drugiemu człowiekowi. W szkole polega ono na wspieraniu prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów i zajęć poświęconych profilaktyce uzależnień, zapobieganiu zachowaniom agresywnym, sposobom uczenia się i planowania czasu, metodom komunikacji w grupie rówieśniczej a także innym zagadnieniom, które aktualnymi czynią okoliczności i bieżące zdarzenia.
            Psycholog pracuje także indywidualnie z uczniami; zarówno z tymi, którzy zgłaszają się do niego z własnej inicjatywy, jak i tymi, co do których życzenie takie sformułowali ich rodzice bądź nauczyciele. Kolejnym obszarem aktywności psychologa są spotkania z rodzicami, w trakcie których udzielane są im porady dotyczące sposobów radzenia sobie z naszymi uczniami w życiu rodzinnym i domowym. Psycholog zajmuje się także doraźnymi interwencjami w przypadkach konfliktów pomiędzy uczniami oraz uczniami i nauczycielami, starając się łagodzić je oraz uczyć umiejętności, które mają sprawić, że w przyszłości nie będzie do nich dochodziło bądź będą rzadsze i mniej dotkliwe.
            Czasami wystarczy kilka porad i uczeń uzyskuje pomoc w szkole, a czasami, gdy problem jest poważniejszy, psycholog szkolny kieruje ucznia do odpowiednich miejsc i poleca specjalistów.

            Godziny dyżurów psychologa dostępne są tutaj.