Psycholog szkolny

Małgorzata Korna, psycholog szkolny

Młody człowiek, który nie jest już dzieckiem, a jeszcze nie jest dorosłym ma przed sobą wiele zadań rozwojowych, których realizacja wymaga uważnej obecności życzliwych dorosłych. Okres dorastania to przede wszystkim czas budowania własnej tożsamości, poznawania siebie, szukania odpowiedzi na pytanie: „Kim Jestem”? Zadaniem psychologa jest między innymi pomoc uczniom w zrozumieniu własnych emocji, poznania siebie i wyznaczenia celów dalszego rozwoju. Swoje zadania wykonuje we współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz nauczycielami. Jako psycholog chcę pomóc naszym uczniom w poznaniu i zrozumieniu samych siebie, a rodzicom i nauczycielom
w zrozumieniu młodzieży.
Staram się współtworzyć w szkole atmosferę życzliwości
i uważności na potrzeby naszych uczniów.

Dyżury pedagoga i psychologa – zobacz