Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Malborku
ul. 17 Marca 6
82-200 Malbork

Nr konta bankowego:
74203000451110000003924460

Przewodniczący: Katarzyna Fabiańska

Z-ca przewodniczącego: Joanna Reszka

Skarbnik: Anna Wolak

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Przemysław Jankowski

Sekretarz: Marcin Kraujutowicz

Członkowie: Dorota Wensker, Adrianna Dobrzyńska