Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Malborku
ul. 17 Marca 6
82-200 Malbork

PKO Bank Polski

Nr rachunku 37 1020 1778 0000 2302 0190 4838

Przewodniczący: Jakub Uzdowski

Z-ca przewodniczącego: Dorota Raczkowska

Skarbnik: Małgorzata Zemlik

 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący: Krystyna Szczepanek

Członkowie: Krzysztof Kiełbasa, Joanna Branicka