Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w I Liceum Ogólnokształcącym pełni Piotr Szumko.