Historia szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku mieści się w budynku, którego budowę – w neogotyckiej stylistyce – ukończono w 1874 roku. Młodzież, która obecnie zdobywa tu wykształcenie, dowiaduje się więc i rozumie, że przed laty uczyli się tutaj młodzi ludzie, dziewczęta, które co prawda mówiły w innym języku, ale tak, jak współczesne pokolenia, miały również marzenia i plany na przyszłość. I to zapewne decyduje o kulturowej wartości tej szkoły, w budynku której swoją siedzibę znalazła pod koniec XIX wieku miejska Szkoła dla Dziewcząt – Luisenschule. Ostateczny kształt Szkoła Luizy uzyskała w latach 1905 – 1906, dzięki połączeniu części głównej budynku z salą ćwiczeń. Na pierwszym piętrze dobudowanego wówczas gmachu zlokalizowano okazałą aulę szkoły.  Dzisiaj nosi ona imię Leopolda Cieplaka, pierwszego dyrektora Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza – szkoły, która rozpoczęła swoją pracę 04 września 1945 roku, jako pierwsza polska szkoła średnia na terenie byłych Prus Wschodnich. W historii szkoły dzień 13 października 1945 roku zapisał się jako dzień pierwszego posiedzenia Rady Pedagogicznej koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum. Pierwszy sztandar szkoły natomiast poświęcony został 03 maja 1946 roku. Już w roku szkolnym 1945/1946 udało się otworzyć internat szkolny, który funkcjonował do 1975 roku. Dwustopniowa szkoła średnia – Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza – przekształcona została w roku 1948 w jednolitą szkołę 11-letnią. Wówczas też szkoła przyjęła nazwę Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Modernizacja budynku szkoły, która polegała na  likwidacji spadzistego dachu i  dobudowaniu kolejnej kondygnacji miała miejsce w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku. Odnowienie natomiast i rozbudowa sali gimnastycznej szkoły miały miejsce w latach 1995 – 1996. Istotnymi dla funkcjonowania szkoły inwestycjami była zarówno modernizacja boiska szkolnego w roku 2008, jak i generalny remont auli szkoły w roku 2010, dzięki któremu możliwe jest obecnie profesjonalne organizowanie imprez tak dla szkoły, jak i  dla lokalnego środowiska.