Dyrekcja

Aktualnie

 Dyrektor: Hanna Lalak

DYREKTORZY   ILO

Joanna Lamkowska Od 01 IX 2015 Do 30.06.2016 chemia
Tomasz Wojnowski od 15.X 2012  31.VIII2015 religia
Bogdan Tchórz od 2 VII 2012 do 15 X 2012 podstawy przedsiębiorczości
Małgorzata Radecka od 1 IX 2011 do 30 VI 2012 język polski
Joanna Lamkowska od 1.IX.2007 do 31 VIII 2011 chemia
Maciej Tarczoń od 1.IX.2002 do 31 VIII 2007 język polski
Albin Bober od 31.VI.1975 do 31.VIII.2002 matematyka
Edmund Soboczyński od 1.IX.1971 do 31.VI.1975 fizyka
Edward Kłopotowski od 15.III.1951 do 6.VIII.1971 historia
Jan Kątnik od 1.IX.1950 do 15.III.1951 przysposobienie obronne
Anatol Romski od 6.X.1948 do 1.IX.1950 język polski
Henryk Lampasiak od 2.IX.1948 do 6.X.1948  
Leopold Cieplak od 4.XI.1945 do 2.IX.1948 język polski

 

WICEDYREKTORZY     I LO

Aktualnie Dorota Klofczyńska Od 01.09.2018

Monika Pozorska od 01.VIII.2016 do 31.08.2018
Damian Mikucki od 01.IX 2015  do 30.VI.2016
Joanna Lamkowska od 01.XII.2012  do 31.VIII2015
Agnieszka Kuper od 15. X 2012 do 29 X2012
Joanna Lamkowska od 1. IX 2011 do 15 X 2012
Małgorzata Radecka od 1.IX.2010 do 31 VIII 2011
Edmund Barwiński od 1.IX.2007 do 31.VIII.2010
Bogdan Kuchar od 1.I.2007 do 31.VIII.2007
Joanna Lamkowska od 1.IX.2005 do 31.VIII.2007
Przemysław Wądołowski od 1.IX.2002 do 18.XII.2006
Mirosław Makurat od V.1999 do 31.VIII.2002
Małgorzata Radecka od 1.X.1992 do 31.VIII.2002
Mieczysław Roeding od 1.IX.1992 do V.1999
Krystyna Kondrat od 1.I.1985 do 31.VIII.1990
Ewa Dąbrowska od 1.IX.1983 do 15.12.1984
Antoni Gabrylewicz od 1.IX.1983 do 31.VIII.1992
Teresa Piskunowicz od II.1976 do 31.VIII.1984
Franciszek Majchrzak od 1.IX.1975 do 31.VIII.1983
Wiesław Jedliński od 1971 do 1975
Edmund Soboczyński od 1965 do 1971