I LO w Malborku BRĄZOWA SZKOŁĄ EUROPEJSKIEJ PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020

Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego przyznała naszej szkole status

BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.

To dzięki sukcesom naszych uczniów w olimpiadach społeczno- prawnych, obecnie już absolwentom szkoły, z roku 2019:

  Aleksandrowi Kocwajowi, który dwukrotnie uczestniczył w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej,

  Przemysławowi Steinigerowi, który był laureatem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

Obaj uczniowie pracowali pod kierunkiem mgr Agnieszki Tkaczyk, nauczyciela historii

I Liceum Ogólnokształcące to  placówka, w której edukacja społeczna, europejska, prawna oraz edukacja  w takich  dziedzinach, jak: prawa człowieka i historia powszechna stoi na wysokim poziomie!