DIGITALIZACJA KRONIK SZKOLNYCH – 75 lat I LO w Malborku

W trosce o zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych kronik I LO w Malborku dyrekcja szkoły przekazała dnia 01 marca 2021 r. do Archiwum Państwowego w Malborku pierwszą część pamiątkowych ksiąg związanych z historią szkoły. Zaplanowana digitalizacja przekazanych kronik zwiększy dostęp do tych zasobów dziedzictwa kulturowego, z którymi dotychczas uczniowie szkoły i jej absolwenci mogli zapoznać […]

Czytaj więcej

Pod patronatem muzy KLIO

Olimpiada Historyczna, co roku przyciąga miłośników historii z terenu całego kraju. To już przez blisko pół wieku wyłania elitę historyczną, dla której poznawanie, badanie przeszłości jest wielką pasją.Tegoroczne eliminacje Olimpiady przebiegały w nietypowych warunkach, uczestnicy nie mieli okazji osobiście spotkać się w gmachu Katedry Humanistycznej Uniwersytetu Gdańskiego.Trójka naszych uczniów piszących rozprawkę na wybrany temat dostała […]

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowe w I LO w Malborku.

10 lutego uczniowie jednej z klas maturalnych naszego liceum mieli możliwość, dzięki współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, wzięcia udziału w e -wykładzie Moja własna firma. Jak to się zaczęło i jak pokonywać trudności? Prelegentka- to młoda osoba –  Barbara Chrześcijańska, która będąc jeszcze uczennicą liceum założyła wspólnie z kolegami własną firmę So!Socks, istniejącą do tej […]

Czytaj więcej

ZACHWYCA SWOIMI FOTOGRAFIAMI

Najwyższy już czas, by na ogólnym forum uczniowskim przedstawić kolejną ciekawą postać.  Pamiętamy, że od pewnego czasu funkcjonuje w bibliotece I LO w Malborku, cykl wystaw pod wspólnym tytułem „Szkolna Galeria”.             Tym razem wypatrzyliśmy uczennicę z klasy 2c4 –  Łucję    Waleryś.  Jej pasją jest fotografia. Bezpośrednio od niej dowiedzieliśmy się, że „natura jest bardzo […]

Czytaj więcej

Z życia szkoły- klasyfikacja śródroczna 2020-2021

Tegoroczna klasyfikacja  Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza zbiega się, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym z otrzymaniem przez szkołę szczególnego wyróżnienia. W rankingu liceów 2021 miesięcznika „Perspektywy” I LO w Malborku otrzymało 27 stycznia 2021 roku BRĄZOWĄ TARCZĘ, która jest dowodem wysokich standardów nauczania, wysokich wyników matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jaki i dodatkowych oraz […]

Czytaj więcej

Informacja o stypendium Starosty Powiatu Malborskiego

Istnieje możliwość ubiegania się o Stypendium Starosty. Mogą otrzymać je uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki (klasy pierwsze także) 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód max 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku budżetowym na 1 członka rodziny tj. max 2100 zł brutto) 2.osiągają wysokie wyniki w nauce – średnia ocen rocznych […]

Czytaj więcej

Uczniowie I LO w Malborku po raz kolejny w etapie wojewódzkim Pomorskiej Ligi Zadaniowej!

Pomorska Liga Zadaniowa stanowi część projektu Zdolni z Pomorza i jest konkursem obejmującym swoim zasięgiem teren całego województwa pomorskiego. Dużym sukcesem zakończył się udział uczniów I LO w Malborku w etapie powiatowym tego konkursu. Weronika Skok i Paweł Nowak to laureaci odpowiednio 1. i 2. miejsca etapu powiatowego PLZ z biologii. Finalistą etapu powiatowego z […]

Czytaj więcej

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku po raz kolejny wśród najlepszych liceów w Polsce!

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” 27 stycznia 2021 r. opublikowała po raz dwudziesty trzeci Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem kandydatów do liceów i techników, ich rodziców i wychowawców. Ranking stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum i technikum, które doprowadza ich do studiów i ułatwią zdobycie wybranego zawodu. Na liście […]

Czytaj więcej

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Niestety, wielkimi krokami zbliża się koniec kadencji obecnego samorządu i czas na zmiany. W tym tygodniu na szkolnym Facebooku można zobaczyć kandydatów na stanowisko przewodniczącego oraz zapoznać się z ich programem. A oto oni: Właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza, która potrwa do piątku (29 stycznia). 1 lutego odbędzie się debata wyborcza, a 3 lutego (w […]

Czytaj więcej