Kalendarz na drugi semestr

KALENDARZ  NA  II SEMESTR

roku szkolnego 2010/2011

Lp.

Data

Treść przedsięwzięcia

LUTY

1.

do 7.02.2011

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych.

MARZEC

1.

Do 11.03.2011

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych uczniom klas III – informacje pisemne o ewentualnych przewidywanych ocenach niedostatecznych.

2.

15.03.2011

Zebrania rodziców klas III i konsultacje dla rodziców klas III.

3.

21.03. 2011

Festiwal szkolny „Śpiewać każdy może”

KWIECIEŃ

1.

5.04.2011

Połączona szkoleniowa rada pedagogiczna ZSP Nr 1 i ZSP Nr3 dotycząca procedur i organizacji egzaminu maturalnego.

2.

Do 12.04. 2011

Wystawienie ocen końcoworocznych uczniom klas III.

3.

12.04.2011

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

4.

19.04.2011

Posiedzenie rady pedagogicznej klasyfikacyjnej dla klas III.

5.

21-26.04.2011

Wiosenna przerwa świąteczna.

6.

28.04.2011

Wręczenie Henryków uczniom klas III

7.

29.04.2011

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III

Pożegnanie uczniów klas III.

M A J

1.

02.05.2011

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

Od 4.05.2011

do 27.05.2011

Egzaminy maturalne według oddzielnego harmonogramu.

2.

04.05.2011

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – matury pisemne

3.

05.05.2011

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – matury pisemne

4.

06.05.2011

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – matury pisemne

5.

Do 09.05.2011

Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I

i II. Informacje pisemne do rodziców ewentualnych przewidywanych ocenach niedostatecznych.

6.

10.05.2011

godz. 17.00

Zebrania dla rodziców uczniów klas I i II.

CZERWIEC

1.

Do 8.06.2011

Wystawienie ocen końcoworocznych dla uczniów klas I i II..

2.

15.06.2011

godz. 16.00

Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej dla klas I i II.

3.

22.06.2011

godz. 9.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w klasach I i II.

4.

22.06.2011

godz. 11.00

Posiedzenie RP podsumowującej rok szkolny 2010/2011.

Harmonogram na II semestr nie uwzględnia rad pedagogicznych w ramach WDN