Śpiewające wspomnienia!

Listopad to miesiąc wspomnień i pamięci… Nasi uczniowie wspominają znakomitych poetów i twórców, którzy po swojej śmierci pozostawili trwały ślad dla przyszłych pokoleń młodych patriotów, krzewiąc piękno i kulturę własnego kraju.

Przestawiamy Kingę Kłosowską z klasy IB, która zajęła III miejsce w XV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym Twórczości Polskiej “Wielcy Nieobecni “ . Kinga zaprezentowała utwór Marka Grechuty „Wolność” Posłuchajcie!