Złoty Wilk dla uczennic Sienkiewiczówki!

We czwartek, 23 maja br. w Warszawie odbyła się gala podsumowująca X edycję Olimpiady Zwolnionych z Teorii.  Podczas niej przyznano Srebrne i  Złote Wilki – nagrody za najlepsze projekty uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie i w całej Polsce.

W kategorii „Reklama społeczna” Złotego Wilka otrzymał  zespół „drugens” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Drugoklasistki:  Martyna Maćkiewicz, Kornelia Sawczuk, Wiktoria Bonisławski oraz Alicja Nowosielska zrealizowały projekt pt. drugens, którego celem było zwiększenie świadomości osób młodych i dorosłych na temat problemu szeroko pojętych uzależnień, nie tylko narkotyków i alkoholu, ale też e-papierosów czy fonoholizmu. Drugens to projekt, który docierał do tysięcy osób z całej Polski. Uczennice przeprowadziły rozmowy z uzależnionymi, ich rodzinami i lekarzami oraz utworzyli e-book i  serię podcastów na temat uzależnień i ich skutków. Wielkie gratulacje!

Oprócz zwycięskiego projektu w naszej szkole zostało ukończonych jeszcze 5 projektów, o różnorodnej tematyce! To wielki sukces naszych uczniów!

W X edycji Olimpiady blisko 7 i pół tysiąca osób zostało Finalistami i Finalistkami Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W roku szkolnym 2023/2024 zrealizowano 1552 projekty społeczne w skali kraju. Były to kampanie społeczne, zbiórki charytatywne i projekty społeczne. Szkoły, które wspierały młodzież w realizacji własnych działań społecznych, znalazły się w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii. Nasze I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku zajęło 103 miejsce w Polsce (na 458 szkół)  i 5 miejsce w województwie pomorskim!
W roku szkolnym 2023/24 Fundacja Zwolnieni z Teorii odnotowała 25 proc. wzrost uczestników realizujących projekty społeczne, najczęściej młodzież podejmuje tematy: edukacji (34 proc.), zdrowia i sportu (19 proc.), społeczności lokalnej (18 proc.) oraz ekologii (12 proc.).
Tysiące młodych  ludzi, wśród których są i nasi uczniowie, dzięki olimpiadzie zdobyło kompetencje, które pozwolą im budować swoją wartość i przygotować się na to, co czeka ich w przyszłości. Od września w naszej szkole projekty włączone zostały w realizację przedmiotu biznes i zarządzanie, by tym samym zachęcić jak najwięcej uczniów do realizacji.
 W perspektywie najbliższych lat to właśnie kompetencje przyszłości: współpraca, innowacyjność, empatia i sprawczość staną się niezbędne, więc warto włączyć je w codzienność życia szkoły.

Izabela Łukasiewicz, nauczyciel biznesu i zarządzania , doradca zawodowy