DIGITALIZACJA KRONIK SZKOLNYCH – 75 lat I LO w Malborku

W trosce o zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych kronik I LO w Malborku dyrekcja szkoły przekazała dnia 01 marca 2021 r. do Archiwum Państwowego w Malborku pierwszą część pamiątkowych ksiąg związanych z historią szkoły.

Zaplanowana digitalizacja przekazanych kronik zwiększy dostęp do tych zasobów dziedzictwa kulturowego, z którymi dotychczas uczniowie szkoły i jej absolwenci mogli zapoznać się jedynie okazjonalnie ze względu na tradycyjną formę przekazu (ręczne pismo) i wiek.

Pracę związaną ze skanowaniem pamiątkowych ksiąg i albumów fotograficznych, elektronicznym składem i publikacją wykona zespół Archiwum Państwowego w Malborku. Dyrekcja I LO w Malborku dziękuje za podjęte działanie, dzięki któremu zwiększy się dostęp do cennych materiałów archiwalnych związanych z życiem szkoły.