Komunikat dla rodziców uczniów klas maturalnych

Dyrekcja ZSP1 w Malborku informuje, że w zakładce Matura/ Dla maturzystów/ umieszczone zostały informacje na temat egzaminu maturalnego w nowej formule oraz komunikat Dyrektora CKE w sprawie możliwych dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.