ZJAZD ABSOLWENTÓW LO im. HENRYKA SIENKIEWICZA w MALBORKU

W Zjeździe uczestniczyło ponad 270 absolwentów, nie licząc zaproszonych gości i pracowników szkoły. Absolwenci przyjechali z różnych (często odległych) regionów Polski i świata.  Wśród nich dwóch , którzy maturę zdawali w 1949 roku: Ireneusz Prokopowicz i Kazimierz Równy. Najliczniej reprezentowane były roczniki maturalne z lat sześćdziesiątych i pierwszej połowy lat siedemdziesiątych.

Zjazd rozpoczął się uroczystą mszą w kościele MBNP koncelebrowaną przez księży absolwentów. Celebransem był Biskup Elbląski – Jacek Jezierski. Zaproszony był również absolwent Biskup Pelpliński –Ryszard Kasyna, ale nie przybył ze względu na wcześniej zaplanowane obowiązki (bierzmowanie w jednej z parafii). Po mszy św. we wspólnym orszaku przy wtórze muzyki wykonywanej przez zespół muzyczny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Malborku absolwenci przeszli do szkoły.

Następnie po zarejestrowaniu się w biurze zjazdowym absolwenci udali się na główną uroczystość w szkolnej auli. Scenariusz programu autorstwa pani Magdaleny Kubaszewskiej i Jowity Uniewicz był podróżą do czasów młodości naszych absolwentów. Jednym z punktów programu było wręczenie medali „Zasłużony dla szkoły”. Do grona osób uhonorowanych tym medalem dołączyli: pani Krystyna Kondrat (wieloletnia nauczycielka języka polskiego, zastępca dyrektora, inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych), pan Tomasz Bogdanowicz (dyrektor Działu Edukacji Muzeum Zamkowego w Malborku, przyjaciel szkoły, umożliwiający naszym uczniom poznawanie historii w niekonwencjonalny sposób) oraz panowie: Dariusz Śliwiński, Dariusz Lemka, Łukasz Papaj, którzy bezpłatnie wykonali prace architektoniczne, techniczne i konstrukcyjne, dzięki którym 5 lat temu wykonano generalny remont auli. Część oficjalną zakończył minirecital absolwentki Pauliny Czapli.

Po uroczystościach absolwenci spotykali się w przeznaczonych dla poszczególnych roczników maturalnych gabinetach lekcyjnych. Od godziny 8.00 czynna była kawiarenka zjazdowa urządzona na czas Zjazdu w sali gimnastycznej. Wszystkie pomieszczenia szkolne były do dyspozycji byłych uczniów – nawet gabinet dyrektora. Pewna absolwentka, wchodząc do tego gabinetu, stwierdziła: „Pierwszy raz bez strachu.”.

Ostatnią częścią sobotnich obchodów była zabawa (stroną gastronomiczną zajął się Bar „Bis”) na terenie Centrum Aktywnego Wypoczynku (do niedawna Ośrodek Sportu i Rekreacji), w której uczestniczyło ok. 160 osób. Najstarszą uczestniczką zabawy była pani Irena Ładyńska – matura 1954. Najmłodsi zaś reprezentowali rocznik maturalny 2001. Ci, którzy chcieli spotkać się w miejscach, gdzie głośna muzyka nie będzie przeszkadzała w rozmowach, wybrali się do różnych malborskich restauracji czy kawiarni.

Zjazd zakończył się w niedzielę tradycyjnym zapaleniem zniczy na grobach nauczycieli LO.