Tydzień Edukacji Prawnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

W drugiej połowie listopada i w pierwszych dniach grudnia 2018 roku, w ramach kolejnego Tygodnia Edukacji Prawnej, młodzież z naszego liceum uczestniczyła w wielu zajęciach, które miały za celu przybliżyć jej elementy wiedzy prawniczej, oraz pomogły poznać w praktyce zasady funkcjonowania instytucji, których zadaniem jest egzekwowanie prawa.
W „edukację prawną” zaangażowały się takie instytucję jak Sąd Rejonowy w Malborku, Zakład Karny w Malborku, a także przedstawiciele innych profesji prawniczych – prokuratury i adwokatury, a także mediator.
W dniach 20 i 28 listopada 2018 roku uczniowie spotkali się z adwokatem, panem Bogdanem Statkiewiczem, który opowiedział o roli, jaką ma do spełnienia adwokat zarówno przed sądem, jak i poza jego murami, a także zajął się kwestiami szczegółowymi – bardzo istotnymi z punktu widzenia obecnej „kultury internetowej” to znaczy „hejtem” w internecie.
W dniu 23 listopada 2018 roku uczniowie byli gośćmi Sądu Rejonowego w Malborku, gdzie spotkali się z sędzią Andrzejem Iwanowskim, który zapoznał młodzież z pracą tej instytucji, salą rozpraw, a także przedstawił jak wygląda przebieg procesu sądowego.
W dniach 27 listopada i 4 grudnia 2018 roku młodzież z klas IIA i IIB miała możliwość zwiedzenia wybranych części Zakładu Karnego w Malborku i zapoznania się z zasadami i warunkami odbywania kary, przez przebywających tam skazanych. Zajęcia te przeprowadziły pani major Agnieszka Kić i pani major Monika Morozowska – oficerowie Służby Więziennej wraz sędzią Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Malborku Andrzejem Iwanowskim. Uzupełnieniem tych wypraw „za więzienne mury” było spotkanie z major Agnieszką Kić, które odbyło się w szkole w dniu 29 listopada 2018 roku, w czasie którego pani oficer SW, odpowiedziała na szereg interesujących pytań i uzupełniła informacje przekazane w czasie zwiedzania Zakładu Karnego.
W dniu 26 listopada 2018 uczniowie spotkali się z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Malborku panem Piotrem Jankowskim, który opowiedział o trudnej pracy prokuratora, „okraszając” swoją opowieść, na ile pozwalała konieczność zachowania zawodowej dyskrecji, przykładami z prowadzonych przez siebie postępowań.
W dniu 17 października 2018 r. młodzież klas I B i II B spotkała się z panią Izabelą Młodzińską, pełniącą funkcję mediatora. To bardzo pouczające spotkanie pozwoliło uzmysłowić sobie, że wiele sporów można rozwiązać poprzez zastosowanie trudnej sztuki rozmawiania ze sobą. Ukazało, jak ważne jest prawidłowe zdiagnozowanie faktycznego przedmiotu konfliktu, jak często przydatny jest kompromis i wzajemne, czasem niewielkie ustępstwo.