Warsztaty edukacyjne

W dniu 06.10.2022 r. młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku  udała się pod opieką nauczyciela, pani Anny Jagielskiej, na warsztaty do malborskiego zamku. Spotkanie zostało zorganizowane przez panów Marka Stokowskiego, Tomasza Bogdanowicza oraz Arkadiusza Dzikowskiego z działu edukacji muzeum z okazji 25-lecia przyjęcia zamku malborskiego na listę UNESCO Światowego Dziedzictwa Kultury.

            Zajęcia odbywające się  w Karwanie były niezwykle interesujące – od wspólnej interpretacji utworów poetyckich, czy informacji o zabytkach znajdujących się  na liście UNESCO,  a  skończywszy na omówieniu znaczenia strojów szlacheckich, w których byli ubrani prowadzący.        Zwieńczeniem warsztatów było niecodzienne  zwiedzanie zamku – młodzież miała za zadanie znaleźć  telegramy – specjalne informacje –  kryjące się  w architekturze malborskiego zamku.

            Warsztaty były dla wszystkich biorących w nich udział uczniów bardzo ciekawym doświadczeniem.