Żegnamy Panią Urszulę…

Ciebie wiatr na ziemię z nieba przeniósł – za K. I. Gałczyńskim

Pani Urszula Apanowicz, która odeszła 26 lutego 2024 roku, na lekcjach geografii niezwykle interesująco opowiadała o otaczającym świecie, dryfie kontynentów czy wielkim lądolodzie. Jako niestrudzony organizator rajdu  „Malwira” przemierzała okolice z młodzieżą ukazując piękno Żuław. Ponadto przygotowała dziesiątki uczniów do olimpiad geograficznych.

Swoją wyjątkową postawą, profesjonalizmem, wyczuciem pedagogicznym spowodowała, że wielu absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku związało swoją przyszłość właśnie z geografią, są to między innymi: Bożena Rażewska, Małgorzata Konkol -Cioch, Wojciech Sobuń czy Jacek Jewertowski.

W pokoju nauczycielskim wszyscy zwracali się do Niej Lusia, dla każdego miała miłe słowo, zawsze pogodna i opanowana.

Minęło wiele lat od naszego pierwszego spotkania, pierwszej lekcji a Ona pozostała niezmiennie życzliwa, powtarzając „Przyjdź, Zapraszam, Pomogę” –  tak wspomina tę wyjątkową osobę, pani Małgorzata Konkol – Cioch, nauczyciel geografii.