Konkursy 2018

 IV WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

PATRONAT HONOROWY

STAROSTA POWIATU MALBORSKIEGO

BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

 

 1. ORGANIZATOR:

  I Liceum Ogólnokształcące w Malborku

II.WSPÓŁORGANIZATOR

  Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

III. UCZESTNICY:

 Uczniowie  klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

16.11.2018r. godz.11.00 AULA ILO  im H. Sienkiewicza  Malbork ul.17 Marca6  

 1. V. CELE KONKURSU:

– uświetnienie obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległości

– zachęcenie do korzystania z dorobku kultury naszego narodu,

– popularyzacja piosenek patriotycznych,

– kształcenie uczuć patriotycznych,

– prezentacja dorobku artystycznego ,

– odkrywanie talentów muzycznych,

– wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach

Soliści, duety

Zespoły wokalne

Zespoły wok.- inst..

 1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pieśń patriotyczną, której łączny czas trwania nie powinien

przekroczyć 5 minut.

3.Pieśń można wykonywać a ‘ cappella lub z towarzyszeniem instrumentu lub z odtwarzanym akompaniamentem na płytach CD,

 1. Zgłoszenia należy przesłać do 06.11.2018r. na adres:
  –  zgłoszenie – pobierz, 
  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz

I Liceum Ogólnokształcące w Malborku

82-200 Malbork Ul.17 Marca 6

lub  e-mail: sekretariatzso@wp.pl

Tel. 552722422 tel/fax 552722867

 

 1. Eliminacji wstępnych dokonują nauczyciele przygotowujący. Placówka może wytypować dwóch solistów i 1 zespół.
 2. 6. Kryteria oceny:

Wytypowane przez organizatorów jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru,

– intonację,

– dykcję,

– ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Organizatorzy konkursu przewidują dla uczestników nagrodzonych i wyróżnionych nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

 

 VII. PRZEPISY OGÓLNE:

 1. Instytucja zgłaszająca powinna ubezpieczyć członków ekip na wyjazd i pobyt.
 2. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
 3. Organizatorzy konkursu zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz fortepian.

 Koordynator konkursu

 Maria Seibert

Tel.508198237,

e-mail: maja_s63@o2.pl