Rada Rodziców

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. H. Sienkiewicza w Malborku
ul. 17 Marca 6
82-200 Malbork

Nr konta bankowego:
74203000451110000003924460

Przewodniczący: Joanna Nowicka

Z-ca przewodniczącego: Przemysław Jankowski

Skarbnik: Tomasz Wiloch

 

Komisja Rewizyjna: Renata Waniewska, Aurelia Krawczyńska, Beata Schleffler

Sekretarz: Wioletta Krzyżanowska

Członkowie: Grażyna Bartmańska, Marian Szałkowski

Wydatki Rada Rodziców I LO rok szkolny 2012/2013 – pobierz plik

Sprawozdanie z działalności szkolnej Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014 – pobierz plik