Stypendia

 

Stypendium Fundacji Efekt Motyla
Wniosek o przyznanie stypendium Fundacji Efekt Motyla – pobierz

Rejs Mentoringowy

 

„DOBRY START” –  możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia
w wysokości 300 zł

1.PREZESA RADY MINISTRÓW na rok szkolny 2018/2018
2.MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ na rok szkolny 2018/2018
3.MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO na rok szkolny 2018/2018
4.STYPENDIUM W RAMACH POMORSKIEGO PROGRAMU POMOCY STYPENDIALNEJ na rok szkolny 2018/2018.

UCHWAŁA NR XI/103/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski 

UCHWAŁA NR XX/212/2008 RADY POWIATU MALBORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego