Dzień Nauczyciela

Już 12 X 2012, czyli dwa dni przed oficjalnym świętem, obchodziliśmy w ILO Dzień Edukacji Narodowej. Szczególne wyrazy podziękowania należą się nauczycielom zaangażowanym w występ. Przedstawili nam niesamowicie zabawną interpretację wiersza Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”.

Pan dyrektor Bogdan Tchórz wyróżnił kilku nauczycieli oraz pracowników administracji za zaangażowanie i zasługi dla szkoły. My również składamy serdeczne życzenia naszym drogim pedagogom i pracownikom szkoły: sukcesów zawodowych oraz satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy.

Za zorganizowanie imprezy dziękujemy SU i nauczycielom odpowiedzialnym za występ:
pani J. Uniewicz i pani M. Kubaszewskiej.