I miejsce w IX edycji Konkursu Wiedzy o Niemczech !

W dniu 11 czerwca 2013r., na Uniwersytecie Gdańskim, odbył się finał

Konkursu Wiedzy o Niemczech „Deutsch-Land-Nachbarland” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego.

Finaliści (49 osób, w tym 7 z naszej szkoły), wyłonieni wcześniej spośród 397 uczniów, przystąpili do kolejnego etapu konkursu – testu sprawdzającego wiedzę o Niemczech.

W końcowym, finalnym etapie wzięło udział już tylko sześcioro uczniów, który uzyskali największą liczbę punktów w teście. Były to odpowiedzi ustne, oceniane przez jury konkursu. W jego gronie znajdowały się m.in. pani Annette Klein – Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku i pani Corinna Kidon.

Pani konsul w swoim wystąpieniu skierowanym do uczestników konkursu przedstawiła aktualny obraz Niemiec, poruszając także zagadnienia, które, jak się później okazało, znalazły się również wśród pytań ustnych.

Laureaci konkursu wykazali się dużą wiedzą. Powołując się na fakty z różnych obszarów (min. historii, geografii, polityki, gospodarki, kultury, społeczeństwa) potrafili wyczerpująco i ciekawie odpowiedzieć na wylosowane pytania, a najlepszy okazał się uczeń naszej szkoły, Mateusz Józefiak, z klasy 1A, który zajął 1 miejsce w województwie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych, tak spektakularnych sukcesów!