Klasy na rok 2013/2014

Klasy z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

1. KLASA POLITECHNICZNA – przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka zajęcia dodatkowe: – prowadzone przez pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej, w tym wyjazdowe warsztaty matematyczne; – udział w programach unijnych wspierających naukę matematyki, np. „Zdolni z Pomorza”. Profil klasy umożliwia studiowanie kierunków technicznych i informatycznych.

2. KLASA ARTSTYCZNO-MEDIALNA przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia przedmiot dodatkowy: grafika komputerowa, warsztaty muzyczne, filmowe i teatralne (do wyboru; podział na grupy). Profil klasy umożliwia studiowanie na kierunkach humanistycznych, np. dziennikarstwo, filologia polska, filologia angielska, historia, kulturoznawstwo; na uczelniach artystycznych, np. muzycznych, teatralnych, filmowych, plastycznych (grafika komputerowa).

3. KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (uniwersytecka) przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski zajęcia dodatkowe: prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym zajęcia praktyczne na terenie uczelni;- warsztaty ekologiczne w Iławie. Profil klasy umożliwia studiowanie m.in. medycyny, biotechnologii, bioinżynierii, biochemii.

4.KLASA BIZNESOWA przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, matematyka, język angielski przedmiot dodatkowy: ekonomia w praktyce zajęcia dodatkowe: – prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy; – udział w Festiwalu Przedsiębiorczości oraz projektach edukacyjnych z zakresu giełdy i rynku finansowego. Profil klasy umożliwia studiowanie na kierunkach ekonomicznych, technicznych, ponadto turystykę i hotelarstwo.

5. KLASA PRAWNO-EUROPEJSKA przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, geografia, język angielski przedmiot dodatkowy: historia państwa i prawa zajęcia dodatkowe: – kształcenie językowe (ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa urzędowego Unii Europejskiej) w ramach kół zainteresowań: język francuski, włoski, niemiecki; hiszpański; rosyjski – współpraca z z instytucjami społeczno – prawnymi (sąd, policja) oraz pozarządowymi; – wyjazdy do sejmu i senatu oraz udział w otwartych sesjach Rady Miasta i Rady Powiatu; – wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.Profil klasy umożliwia studiowanie prawa, europeistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, filologii oraz studiowanie w szkołach policyjnych.

We wszystkich klasach obowiązkowym językiem obcym jest język angielski, drugi język obcy nowożytny – do wyboru; język rosyjski, niemiecki, fracuski, hiszpański