Komunikat3

Odpowiadając na Państwa pytania, informujemy, że w zabawie tanecznej może uczestniczyć osoba towarzysząca, ale wówczas na poczet uczestnictwa w Zjeździe (wersja A) należy zapłacić 280 zł (160 zł + 120 zł za osobę towarzyszącą).
Przypominamy , że nie wszystkie osoby otrzymają pisemne powiadomienie o Zjeździe. Takie powiadomienia zostały wysłane tylko do osób będących w naszym rejestrze adresowym sprzed 5 lat. Prosimy zatem o przekazywanie sobie wzajemnie informacji o uroczystości. Z czasem tradycyjne przesyłki pocztowe będą zastępowane przez inne formy komunikowania się (Internet, telefony).
Uwaga! Mamy dobrą wiadomość dla miłośników poezji absolwenta naszego LO Jana P. Grabowskiego, który przekazał nam adres swojej strony internetowej: www.grabovius.com . Życzymy wielu duchowych i estetycznych wrażeń.