Komunikat5

KOMUNIKAT 5

Zespół redagujący biuletyn zjazdowy zwraca się z prośbą o sprawdzenie  w biuletynie z X Zjazdu poprawności zapisu imion i nazwisk w rejestrze absolwentów, który znajduje się w końcowej części wydawnictwa.

Uwagi należy kierować  do 10 lipca na adres: emkawu2@wp.pl