„Maj…Młody maj…”

O najmłodszych absolwentach LO im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

 

W auli Liceum – 26 kwietnia 2013 roku- miała miejsce finalizacja nauki trzecioklasistów,

już absolwentów i za kilkanaście dni maturzystów. Święto Szkoły, bo o dniu Ich pożegnania

nie sposób myśleć inaczej, ma wyjątkowe znaczenie, o czym świadczą słowa Macieja Gierały adresowane do koleżanek i kolegów absolwentów: „Nigdy nie zapominajcie najpiękniejszych chwil w życiu, wracajcie do nich, wzmacniajcie się wspomnieniami- oto pakiet inteligentnego pomysłu na życie.”

Dyrektor Tomasz Wojnowski, zwracając się do absolwentów, wyraził przekonanie, że nadszedł dzień trudnego rozstania nauczycieli i uczniów. –Przekazaliśmy Wam wiedzę tak, jak potrafiliśmy najlepiej. Należy więc spokojnie patrzeć w przyszłość- mówił Dyrektor.

 

Nagrody otrzymali laureaci Konkursu Chemicznego „Wygraj indeks”- Maria Wichowska i Claudia Tritt z klasy III C,laureat Ogólnopolskiego Konkursu

 

 

Matematyczno-Fizycznego: Paweł Kamiński z klasy IIIA. Za artystyczny wkład w życie Szkoły i godne Jej reprezentowanie w licznych konkursach nagrody otrzymali: Agata Kujawa z klasy IIIG i Denis Paw z klasy IIIB.

Wyróżnieni zostali także absolwenci uczestniczący w Programie „Zdolni z Pomorza”: Oliwia Opacka z klasy IIID, Zuzanna Koziara i Claudia Tritt z klasy IIIC.

Wśród sportowców szczególnie uhonorowano Finalistów w piłce siatkowej: Karolinę Sarzyńską, Bartosza Sobstyla, Michała Bogdanowicza, Patryka Słowińskigo i Bartosza Gajewskiego.

Świadectwa z czerwonym paskiem, tzn. za najwyższą średnią ocen otrzymali: Alicja Leśniak, Zuzanna Molenda, Olga Sprengel, Adrianna Tkaczyk, Paweł Kamiński – absolwenci z klasy IIIA, Łukasz Naklicki, Agata Jabłońska z klasy IIIB, Claudia Tritt, Maria Wichowska, Agata Kwaśniewska, Zuzanna Koziara z klasy IIIC, Oliwia Opacka z klasy IIID , Maciej Bielawski, Joanna Nieradka z klasy IIIE, Paulina Galara z klasy IIIF, Agata Szewczyk, Michalina Poleszak z klasy IIIG.

Do grona PRIMI inter PARES LO im. H.Sienkiewicza należy Dominika Rozenbajgier z klasy IIIB. W ciągu trzech lat miała szczególne osiągnięcia:

1. rok szkolny 2010/2011

– 1 miejsce w międzyszkolnym konkursie Wiedzy o Antyku (powiat sztumski i malborski)

– eliminacje II stopnia XXIX Olimpiady Języka Łacińskiego w Toruniu

– laureatka XXXIV Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu

– 4 miejsce w VI Konkursie wiedzy o Niemczech „Deutsch-Land-Nachbarland w Gdańsku

2. rok szkolny 2011/2012

– 2 miejsce w konkursie „Poznaj świat 150 niemieckich idiomów”

– finalistka XXX Olimpiady Języka Łacińskiego w Warszawie

– laureatka XXXV Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu

– uzyskanie Certyfikatu Instytutu Goethego na poziomie C2 z języka niemieckiego

 

3. rok szkolny 2012/2013-06-16

– stypendystka Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego

– finalistka XXXI Olimpiady Języka Łacińskiego w Warszawie

– finalistka XXXVI Olimpiady Języka Niemieckiego w Poznaniu

Dominika przystąpiła do egzaminów maturalnych z języka polskiego, niemieckiego i matematyki na poziomie podstawowym a także z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego, łacińskiego i wiedzy o kulturze antycznej na poziomie rozszerzonym oraz z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym.

 

Nagrody Starosty Powiatu Malborskiego dla absolwentów

LO im. H. Sienkiewicza w Malborku

 

Claudia Tritt otrzymała Nagrodę Starosty dla Najlepszego Absolwenta Szkół Ponadgimnazjalnych w kategorii liceum

Dominika Rozenbajgier otrzymała Specjalną Nagrodę Starosty dla Absolwenta Szkoły Ponadgimnazjalnej za wyjątkowe osiągnięcia na szczeblu krajowym.

Kasztanowce nie zawiodły. Pięknie kwitły i ,jak co roku, uświetniły dni egzaminów maturalnych. „Maj,młody maj, gdy kasztany kwitną wierzę w ten kraj…”

 

Krystyna Gozdur