„Moje dwie minuty w radiu” – Konkurs

Konkurs krasomówczy

„Moje dwie minuty w radiu”

 

 1. Założenia ogólne konkursu

Celem konkursu jest zachęcanie młodzieży do angażowania się w sprawy lokalnej społeczności poprzez słuchanie radia oraz kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli w jasny, logiczny i poprawny sposób. Zadaniem konkursu jest również zdobycie przez uczniów doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych oraz rozbudzanie potrzeby rozwoju osobistego i zainteresowań młodzieży, a także uczestnictwa w lokalnym życiu kulturalnym.

 1. Sprawy organizacyjne
 2. Organizatorami konkursu krasomówczego są:

– twórcy młodzieżowego programu „Bigos”

– Radio Malbork

– I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Malborku

-Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Malborka.
 2. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się 13.02.2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku podczas wydarzenia „Wielki Bigos – Medialny Misz-Masz” (organizowany w ramach projektu MBOJ).

 

III. Tematyka konkursu

Uczestnicy mają za zadanie przygotować tekst na dowolny temat. Może on dotyczyć ich osobistych doświadczeń lub zainteresowań. W treści wystąpienia niedopuszczalne są wulgaryzmy, sentencje obrażające drugą osobę ani poglądy i hasła, których wygłaszanie zabronione jest przez Konstytucję RP.

 1. Warunki uczestnictwa
 2. Aby uczeń był dopuszczony do konkursu, musi spełniać podane wyżej kryteria wiekowe.
 3. Uczestnicy przygotowują wcześniej niepublikowany tekst własnego autorstwa, a jego wygłoszenie nie może trwać więcej niż 2 minuty. Czas występu będzie kontrolowany przez organizatorów.
 4. Zainteresowani są zobowiązani do zgłoszenia swojego uczestnictwa poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego i zgody rodzica na mail: wielkibigos@gmail.com do 10.02.2018 r. włącznie .
 5. Uczestnicy są zobowiązani także do dostarczenia fizycznej kopii wypełnionego formularza i zgody w dniu konkursu. Są one dostępne do pobrania jako załącznik do maila przesłanego do szkół.  – pobierz formularz!!!
 6. Uczestnicy muszą wysłać treść swojego wystąpienia na adres wielkibigos@gmail.com do dnia 12.02.2018r.

 

 1. przebieg konkursu
 2. Konkurs zacznie się o 14:30.
 3. Uczestnicy wygłoszą swoją „audycję”. Oceniani będą przez jury. Wszyscy uczniowie podlegają ocenie w jednej kategorii, bez względu na wiek.
 4. Po zakończeniu jury uda się na obrady, w tym czasie uczniowie mogą skorzystać z atrakcji dostępnych na „Wielkim Bigosie”.
 5. Po zakończeniu obrad wyniki zostaną wygłoszone na scenie..

 

 1. Zasady pracy jury
 2. Uczestnicy będą oceniani przez jury w trzech kategoriach:

-OSOBOWOŚĆ I CHARYZMA – ocenie podlega sposób mówienia, styl wypowiedzi (od 0 do 5 punktów)

-TREŚĆ- ocenie podlega ciekawe i atrakcyjne zaprezentowanie tematu (od 0 do 5 punktów)

-DYKCJA  (od 0 do 5 punktów)

 1. Nagrody

Dla wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe, a zwycięzca będzie miał możliwość nagrania własnego bloku w audycji „Młodzieżowy Bigos” emitowanej w Radio Malbork.