Malborski Budżet Obywatelski „Junior”

W 2018 r. zrealizowane będą pierwsze projekty w ramach nowego programu dla młodzieży – Malborski Budżet Obywatelski „Junior”, w skrócie MBOJ. Premierowym zadaniem będzie Wielki Bigos, czyli Medialny Misz Masz przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.H.Sienkiewicza w Malborku pod kierunkiem Marii Seibert.