Nowy Samorząd Uczniowski

Pożegnaliśmy poprzedni Samorząd Uczniowski w składzie: Maria Wichowska,
Agata Kwaśniewska i Maciej Gierała. Gorąco dziękujemy im za rok współpracy i wywiązanie się ze wszystkich obietnic wyborczych.

W wyborach do SU na kolejną kadencję wystartowały trzy kandydatki z klas drugich.
Wyniki głosowanie są następujące:

Sandra Wodzińska 2E – 145 głosów

Katarzyna Rupińska 2B – 136 głosów

Aleksandra Czarnecka 2D – 39 głosów

Sandra Wodzińska jako nowa przewodnicząca zaprezentowała następujący skład SU.

Opiekun – p. Jowita Uniewicz

Przewodnicząca Samorządu – Sandra Wodzińska

Zastępca Przewodniczącego – Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Rupińska,Miłosz Gamrat

Zdjęcia -Agnieszka Szynaka

Sprzęt Nagłaśniający – Krzysztof Komoszyński, Artur Krokwiński

Sekcja Dekoracyjna – Sandra Wodzińska, Aleksandra Czarnecka, Katarzyna Rupińska

Radiowęzeł – Katarzyna Rupińska, Karolina Fedrau, Miłosz Gamrat

Filmy – Miłosz Gamrat, Jakub Danieluk, Wojciech Korny

Gablota Samorządu – Karolina Fedrau, Katarzyna Rupińska

Strona internetowa – Joanna Trepczyńska, Aleksandra Płóciennik