Oświeceniowe widowiska.

Uczniowie klas 2d i 2c poznali wiek oświecenia drogą dramy. Tworzyli scenariusze do widowiska, które opierały się na wytycznych ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Następnie zapoznali się z tłem historycznym epoki, filozofią, ideami i cechami obowiązującymi w literaturze i sztuce, a potem czytali teksty literackie. Kolejnym etapem zmagań był przydział ról dla każdego członka grupy, ustalenie scenografii, kostiumów, rekwizytów. Finalnym krokiem stała się prezentacja widowiska przed klasą. Wszystko obywało się w auli szkoły, gdzie uczniowie do dyspozycji zawsze mają scenę, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie.

Efekty tych działań były i są imponujące. Kreatywność młodych ludzi potrafi zaskoczyć. Wszyscy pracowali, byli zaangażowani w tworzenie swojego dzieła. Każdy wcielił się w rolę aktora, wyszedł ze strefy komfortu, przełamał bariery i osiągnął sukces.

Gratuluję moim uczniom odwagi, bacznego słuchania, tolerancji i szacunku do siebie nawzajem.

Oto rezultaty.  

Małgorzata Uciniak

nauczycielka języka polskiego