Próbna matura z OPERONEM

 

26 listopada – j.polski p. podstawowy

27 listopada – matematyka – p. podstawowy

28 listopada – j. obcy nowożytny – p. podstawowy lub rozszerzony

29 listopada – przedmiot dodatkowy p.podstawowy lub rozszerzony

w w/w dniach lekcje będą odbywać się wg planu „S”

1 lekcja : 11.00 -11.30

2 lekcja : 11.35- 12,05

3 lekcja : 12.10- 12.40

4 lekcja : 12.50- 13.20

5 lekcja : 13.25- 13.55

6 lekcja : 14.05- 14.35

7 lekcja : 14.40-15.15