PROJEKT ,,AKTYWNA KLASA”

0d 13 listopada z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego rozpoczął się nowy projekt zatytułowany „AKTYWNA KLASA”. Poniżej prezentujemy krótki regulamin i zachęcamy do włączenia się w akcję.


1. Czas trwania projektu- pół roku (13 listopada 2012- 13 kwietnia 2013)

2. ,,Aktywna klasa”- to próba czynnego włączenia klas w życie szkoły. Punktowane będą zbiorowe działania, zaangażowanie w życie szkoły- grupa, która okaże się najbardziej zgrana, twórcza i aktywna otrzyma nagrodę.

3. Ocenie podlegają następujące działania:

• Frekwencja na zebraniach S.U.

• Udział w akcjach S.U. (zbiórki charytatywne, kawiarenka w bibliotece, dni tematyczne, wybory, itp.)

• Udział w akcjach organizowanych przez panią pedagog i p. psycholog (zbiórki żywności, nakrętki, wolontariat, itp.) oraz bibliotekę (zbiórki makulatury)

• Udział w imprezach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych (Konkurs Kolęd, Śpiewać każdy może, Turniej Mikołajkowy itp.)

• Dyżury w szatni

• Własna inicjatywa i kreatywność klas

 

4. W skład komisji oceniającej wchodzi przewodnicząca S.U. oraz jej zastępcy i opiekun S.U. Punkty są przydzielane za każde przedsięwzięcie (0,1,2,3). Pod uwagę brany będzie procentowy udział klas, zaangażowanie i kreatywność.

 

Czekamy na wasze propozycję do regulaminu!

 

Samorząd Uczniowski