Przystanek Bruksela. Zgłoszenia do 28 lutego

Zachęcamy do udziału w konkursie Przystanek Bruksela. III edycja!
Uczniowie mogą zgłaszać swój udział  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.jankozlowski.pl,
bądź wypełnienie go, a następnie przesłanie go na adres biuro@jankozlowski.pl
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkurs Przystanek Bruksela 2014