Psycholog

Malbork, 11.09.2017r.

 

Plan pracy psychologa szkolnego na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Pomoc i wspieranie uczniów oraz ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych.
 3. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 4. Współpraca z instytutycjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych – realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
 5. Prowadzenie zajęć integracyjnych, psycho-edukacyjnych oraz preorientacji zawodowej w klasach.
 6. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 8. Zapewnienie uczniom indywidualnego doradztwa w zakresie kierunków dalszego kształcenia.
 9. Wykonywanie prac zleconych przez dyrekcję szkoły.
 10. Diagnoza wstępna, współtworzenie oraz diagnoza roczna programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.
 11. Monitoring frekwencji.

Metody przeciwdziałania zagrożeniom  wśród uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. H. Sienkiewicza w Malborku – pobierz plik