Stypendia

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
Program Stypendialny dla Maturzystek 2020

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” dla uczniów – za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020
Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego
dla uczniów – za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla uczniów – za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych
Informacja o stypendiach 2020-2021
Regulamin stypendiów 2020-2021
Program stypendiów pomostowych 2020-2021
Klauzula informacyjna stypendia 2020-2021

ART GrECo – ulotka 

z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nagród dla najlepszych absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Malborski 

UCHWAŁA NR XX/212/2008 RADY POWIATU MALBORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Malborskiego