V Targi Edukacji i Pracy

16 kwietnia OHP (Ochotnicze Hufce Pracy) zorganizowały w ZSP1 V Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Młodzi na rynku pracy”. W auli naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli szkół wyższych oraz policealnych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, biura pośrednictwa pracy oraz lokalnych przedsiębiorców. Obecni byli również przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Malborku. Młodzież mogła zasięgnąć informacji i porad dotyczących przyszłej edukacji lub podjęcia pracy.

Doradcy zawodowi prowadzili zajęcia grupowe, w których udzielali porad jak najefektywniej szukać pracy, czego unikać podczas pisania CV oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Impreza cieszyła się zainteresowaniem młodzieży, gdyż szacuje się, że wzięło w niej udział około 700 osób.