Warunki i tryb rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wybrane przez szkołę obowiązkowe zajęcia edukacyjne, za które naliczane będą punkty uzyskane
za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum w zależności od wybranej klasy
(oprócz obowiązkowego języka polskiego):

 

a) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka

–       matematyka

–       fizyka

–       język obcy obowiązkowy dla ucznia

b)    klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, j. angielski

–       historia

–       informatyka

–       język angielski

c)    klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

–       biologia

–       chemia

–       język angielski

d) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, j. angielski

–       matematyka

–       geografia

–       język angielski

e) klasa z przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym: historia, geografia, język angielski

–       historia

–       geografia

–       język angielski

 

Językiem obcym wiodącym we wszystkich klasach będzie język angielski. Nauka tego języka będzie prowadzona w grupach o różnym poziomie zaawansowania znajomości języka (podział na grupy nastąpi we wrześniu). Kandydat wybiera drugi język obcy deklarując jego naukę przy składaniu dokumentów (podział na grupy w zależności od zainteresowania).

Wybór klasy wiąże się z wyborem przedmiotów nauczania w zakresie rozszerzonym.

 

Dodatkowe zajęcia w klasach:

W klasie a – koło przedmiotowe: programowanie strukturalne i obiektowe, zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych PG, wyjazdowe warsztaty matematyczne, udział w programach unijnych wspierających naukę matematyki;

W klasie b – przedmiot dodatkowy: grafika komputerowa, warsztaty muzyczne, teatralne i filmowe, współpraca ze Studium Muzycznym przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, z Teatrem Dramatycznym w Elblągu, przygotowanie i udział w konkursach muzycznych i teatralnych, udział w imprezach kulturalnych;

W klasie c – wyjazdowe warsztaty naukowe z chemii i biologii prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Stacji Limnologicznej UMK w Iławie, udział w wykładach naukowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku, zajęcia naukowe z pracownikami Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej;

W klasie d – przedmiot dodatkowy: ekonomia w praktyce, zajęcia dodatkowe prowadzone przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, udział w projektach edukacyjnych z zakresu giełdy i rynku finansowego, praktyczna nauka biznesu w formie gier i zabaw, wyjazd na Giełdę Papierów Wartościowych;

W klasie e – przedmiot dodatkowy: historia państwa i prawa, szczególny nacisk na kształcenie językowe, z uwzględnieniem słownictwa urzędowego Unii Europejskiej, do wyboru języki: francuski, hiszpański, rosyjski, niemiecki, wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, do Sejmu i Senatu RP, udział w otwartych sesjach Rady Miasta i powiatu Malborskiego, współpraca z instytucjami społeczno – prawnymi

 

Inne informacje o szkole:

  • w rankingu liceów ogólnokształcących zajmuje 1. miejsce w powiecie malborskim, 21. miejsce w województwie pomorskim, w grupie 3800 liceów w Polsce plasuje się na 295. miejscu;
  • mamy 100 % zdawalności matury;
  • szczycimy się laureatami i finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych;
  • oferujemy zajęcia w licznych kołach zainteresowań: języki obce rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, łaciński, możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień muzycznych, wokalnych i artystycznych, prężnie działające koło psychologiczne;
  • kultywujemy wieloletnie tradycje szkolne: Henryki, Rajd Malwira, Dzień Patrona, Festiwal Kolęd i Pastorałek;
  • sprawnie działający Samorząd Uczniowski daje możliwość rozwijania pasji działalności społecznej;
  • mamy dogodną, szczególnie dla dojeżdżających uczniów, lokalizację;
Szczegółowe informacje kliknij tutaj