Z wizytą na UMK w Toruniu

O innowacyjnych technikach badań mózgu człowieka w zdrowiu i w chorobie, o najdokładniejszym na świecie optycznym zegarze atomowym, o tym, że naukowcy Uniwersytetu, któremu patronuje wybitny polski astronom, pomagają w odkrywaniu tajemnic europejskiej kultury rozmawialiśmy podczas wizyty na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 03 marca 2017r. Naszym przewodnikiem po kampusie uniwersyteckim był kierownik Centrum Promocji i Informacji UMK, mgr Aleksander Anikowski.  Gościliśmy nie tylko w Collegium Humanisticum, ale też w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, gdzie znajduje się między innymi unikalna aparatura do badania zabytkowych obiektów wykorzystywana często w najstarszych europejskich muzeach. Zapoznaliśmy się z ofertą edukacyjną uczelni, dowiedzieliśmy się o zasadach rekrutacji, o współpracy międzynarodowej UMK, o funduszu stypendialnym uczelni …

W Collegium Maius czekał na nas dziekan Wydziału Filologicznego,  dr hab. Przemysław Nehring. W reprezentacyjnej  sali noszącej imię Ludwika Kolankowskiego rozmawialiśmy z profesorem o studiach filologicznych, o tym, jak można tradycyjnie, modnie, niebanalnie i nowocześnie studiować języki i kulturę.

                                                  Uczniowie klas maturalnych i klasy II B oraz opiekunowie:

                                                  Dorota Klofczyńska, Jacek Jakusik