DRUGOKLASISTA I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku ZDOBYWCĄ INDEKSU!

Dnia 09.03.2017 roku WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni gościła uczestników VII edycji Konkursu Wiedzy Historycznej. Spośród setek interesujących się historią uczniów do rozgrywki finałowej zakwalifikowano około sto osób. Poziom wiedzy uczestników konkursu był niezwykle wyrównany, czego dowodem była zaciekła rywalizacja o podium. W grupie trzech kandydatów do pierwszego miejsca znalazło się dwóch reprezentantów naszej szkoły. Zwycięzcę musiała wyłonić dogrywka, w której zmierzyli się zdobywcy 24 z 30 punktów. Ostateczne starcie odbyło się na oczach zgromadzonych w auli widzów. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszedł nasz uczeń Andrzej Kulik z klasy IIa, na drugim miejscu znalazł się Bartosz Mielniczek z Zespołu Szkół w Sztumie, a towarzystwa na podium dotrzymał zwycięzcy jego kolega z klasy Mateusz Nieścier. Oprócz nagród rzeczowych zdobywca I miejsca otrzymał indeks WSAiB im. E. Kwiatkowskiego.

    W czasie wolnym od zmagań, mieliśmy okazję podziwiać talenty aktorskie członków Studenckiej Poradni Prawa wspomnianej wyżej uczelni, uczniów Gimnazjum nr 23 i II LO im. A. Mickiewicza w Gdyni. Dla uczestników konkursu przygotowane zostały aż trzy inscenizacje z zakresu prawa. Pierwsza z nich dotyczyła problematyki stalkingu. Studenci wcielili się w rolę adwokata, prokuratora, sędziego i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych odegrali przebieg procesu sądowego. Dwie pozostałe inscenizacje były dziełem młodszych roczników. Pierwsza dotyczyła sprawy rumuńskiej, w której pozwanym został Bóg, druga to mediacje pomiędzy dwoma wieszczami – Mickiewiczem i Słowackim.

oprac. Rafał Kuziemkowski