Dzień Patrona 2011

Można stwierdzić, że szkoła posiada nową tradycję – w tym roku po raz drugi świętowaliśmy Dzień Patrona. Z tej okazji klasy drugie miały szansę zaprezentować swoje talenty reżyserskie oraz aktorskie, tworząc krótkometrażowe filmiki na podstawie jednego z najpopularniejszych dzieł Henryka Sienkiewicza. W tym roku był to „Potop”.

Czytaj więcej

Próbne matury

Od 22 do 25 listopada trzecioklasiści zmagali się z próbnymi maturami. Pierwszego dnia pisaliśmy j. polski, w środę matematykę, w czwartek języki obce na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Ostatniego dnia pisaliśmy pozostałe przedmioty rozszerzone i podstawowe. W piątek najwięcej uczniów pisało rozszerzoną matematykę.

Czytaj więcej

Uroczysty apel

10 listopada b.r. w naszej szkole odbył się apel w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uczniowie przygotowali apel, który zachowany był w klimacie ówczesnej Polski. Na wieczorku poetyckim „Pod Pikadorem bis” wystąpili uczniowie w znanych piosenkach oraz nauczyciele: p. Edmund Barwiński oraz p. Maria Keńska- Wyszyńska. Podczas apelu poznaliśmy  laureatów […]

Czytaj więcej

Akademia 11 listopada

10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Narodowego Dnia  Niepodległości. Uczniowie zaangażowani w apel w pierwszej części pod tytułem „Impresje historyczno-literackie” przybliżyli nam historię związaną z tym ważnym dla Polski dniem. Mogliśmy usłyszeć m.in.  Bogurodzicę we współczesnej aranżacji oraz pieśni legionowe.

Czytaj więcej

Język polski (J. Uniewicz)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCE W KLASACH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W MALBORKU Ustala się następujące kryteria stopni:   1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania zawarte w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania obowiązującym w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje […]

Czytaj więcej

Wycieczka do ZOO (relacja)

Tradycja utrzymywania kolekcji żywych zwierząt tzw. menażerii przy dworach monarchów i możnowładców znana była już od czasów antycznych. Jednak pierwsze ogrody zoologiczne o charakterze naukowo-hodowlanym powstały na przełomie wieków XVIII i XIX w Europie: w Wiedniu (1752), Paryżu (1759) i Londynie (1826). Z czasem zmieniła się też rola ogrodów zoologicznych – z „żywych muzeów” przekształciły […]

Czytaj więcej

Wolontariusze

Uczniowie naszej szkoły są otwarci na pomoc innym i z chęcią angażują się w pracę szkolnego wolontariatu. „Klub wolontariusza”, którym opiekuje się pani pedagog Jolanta Mikołajewska, już od kilku lat organizuje bezinteresownie pomoc potrzebującym.

Czytaj więcej

Wolontariusze

Uczniowie naszej szkoły są otwarci na pomoc innym i z chęcią angażują się w pracę szkolnego wolontariatu. „Klub wolontariusza”, którym opiekuje się pani pedagog Jolanta Mikołajewska, już od kilku lat organizuje bezinteresownie pomoc potrzebującym.  Nasi wolontariusze w tym roku szkolnym zaplanowali następujące działania:  – umilenie czasu niepełnosprawnym dzieciom i osobom chorym, – pomoc niepełnosprawnym i […]

Czytaj więcej