Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku laureatami konkursu ortograficznego!

Laureatami VIII Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, które odbyło się 10 marca 2021 roku, zostali: Natalia Tyborska z kl.2d/3 oraz Milosz Trapata z kl.2b/3, zajmując 5. miejsce ex aequo.

Tegoroczna maturzystka – Olga Lech uplasowała się na 7. miejscu, a Dominika Wrzochalska z klasy 2d/4 zdobyła 8. lokatę.

W ostatnim etapie konkursu przeprowadzanego po raz pierwszy w województwie pomorskim uczestniczyło 134 uczniów. Prace uczniów zostały ocenione zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematem oceniania przez dwóch niezależnych nauczycieli komisji wojewódzkiej.

Zwycięzcom gratulujemy!