HENRYKI 2021 ~ NOMINACJE

Pandemia odebrała nam możliwość uczęszczania do szkoły i pozbawiła wielu inicjatyw i imprez. Niestety, w tym roku również nie odbędzie się uroczysta gala wręczenia Henryków, którymi od wielu lat nagradzamy wyróżniających się uczniów klas trzecich. Spektaklu i fety nie będzie, ale Henryki być muszą! Patron i tradycja zobowiązują!

A zatem, poniżej przedstawiamy nominowanych w 13 zaszczytnych kategoriach. Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas maturalnych do głosowania. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek, 29 kwietnia, czyli w dzień, w którym odbyłaby się gala. Pozdrawiamy Samorząd Uczniowski I LO

1

Zdjęcie 1 z 57