Zwolnieni z Teorii po raz kolejny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w w Malborku!

Uczniowie Sienkiewiczówki włączyli się po raz czwartyw Olimpiadę Zwolnionych z Teorii! W listopadzie do olimpiady przystąpiło kilkanaście zespołów, pełnych zapału i chęci zmian społecznych. Niestety pandemia utrudniła realizację pomysłów i zdemotywowała większość grup do działania. Liczymy na kontynuację zaczętych projektów w nowym roku szkolnym. Ostatecznie zostały ukończone dwa projekty społeczne: OdkryjMarienburg realizowany przez uczennice klasy […]

Czytaj więcej

Powrót do nauczania stacjonarnego w I LO w Malborku!

Doświadczenia i przeżycia z pandemią w tle powoli przechodzą do przeszłości. Pora wracać! Dyrektor I LO w Malborku, Hanna Lalak, już na pierwszej godzinie lekcyjnej, pierwszej też po powrocie z edukacji zdalnej, przywitała serdecznie uczniów klas drugich. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek, ale przede wszystkim wsparcie nauczycieli, wychowawców, psychologa i pedagoga szkolnego. Korzystając z wiosennego […]

Czytaj więcej

Wokalne sukcesy uczniów I LO na konkursie piosenki patriotycznej w Gdyn

I Liceum Ogólnokształcące to bardzo rozśpiewana szkoła. Świadczą o tym nie tylko apele będące wręcz słowno-muzycznymi spektaklami oraz organizowane tam konkursy wokalne, ale również liczne sukcesy na festiwalach o randze ponadregionalnej. Tym razem uczniowie I LO odnieśli sukcesy na Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej online ,,Witaj Majowa Jutrzenko’’, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni – […]

Czytaj więcej

MARATON CZYTELNICZY 2021 w I LO w Malborku

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, już po raz czwarty, brali udział w Maratonie Czytelniczym (VI edycja) – ogólnopolskim konkursie skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem spotkania była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Filia Gdańska. Do tegorocznej edycji Maratonu „Na Literackim Szlaku”, oprócz naszej szkoły, zgłosiły się 72 placówki, […]

Czytaj więcej

POST NOW!

Rzeczywistość, w której znaleźliśmy się pod wpływem pandemii, znacznie zmieniła sposób naszego funkcjonowania. Przebieg olimpiad, konkursów przedmiotowych, innych form zaangażowania i rozwoju młodzieży został przeniesiony do wirtualnego świata. Na szczęście wśród uczniów naszej szkoły nie brakuje chętnych, którzy biorą udział w wielu wydarzeniach, zawodach i konkursach. Jedną z propozycji był konkurs ogłoszony przez Duszpasterstwo Młodzieży […]

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora

NAUCZANIE HYBRYDOWE W DNIACH 17 – 28.05.2021 r.W I LICEUM OGÓLNOKZTAŁCĄCYMIM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MALBOKU   DATA   NAUKA STACJONARNA     NAUKA ZDALNA 17.05.2021 r. poniedziałek 2a3, 2b3, 2c3, 2d3 1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4 18.05.2021 r. wtorek 1a, 1b, 1c, 2a4, 2b4, 2c4, 2d4 2a3, 2b3, 2c3, 2d3 19.05.2021 r. środa […]

Czytaj więcej

REKRUTACJA 2021/2022 – KOMUNIKAT!!!

W czasie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty WNIOSEK O PRZYJĘCIE do I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku oraz wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej: https://nabor.pcss.pl/szkolaponadpodstawowa Dopuszczalną formą składania wniosku oraz innych dokumentów niezbędnych przy naborze jest dostarczenie do szkoły własnoręcznie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie […]

Czytaj więcej

Kolejny rocznik absolwentów I LO w Malborku

W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, 30 kwietnia 2021 r., przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uczniowie czterech klas maturalnych odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody, dyplomy, wyróżnienia i podziękowania dla Rodziców. Maturzyści z klas: politechniczno – architektonicznej, humanistyczno – prawnej, biomedyczno – biotechnologicznej i lingwistyczno – ekonomicznej, stając się absolwentami szkoły przyjęli […]

Czytaj więcej