100. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II

Przez ostatnie dni media przypominały nam o 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jeszcze przed czasem pandemii zaplanowaliśmy szkolne obchody papieskiego jubileuszu w sposób bardzo uroczysty. W piątek, 22 maja 2020 r. ,  miała odbyć się konferencja młodzieży powiatu malborskiego pod hasłem „Nie lękajcie się – otwórzmy drzwi Chrystusowi”. Wydarzenie swoim patronatem objęli Pan Mirosław Czapla – Starosta Powiatu Malborskiego i Biskup Elbląski ks. dr Jacek Jezierski. Każda spośród szkół średnich powiatu malborskiego otrzymała za zadanie opracowanie jednego tematu dotyczącego papieskiego nauczania. Nam – I Liceum Ogólnokształcącemu – przypadł w udziale temat: Miłość w nauczaniu Jana Pawła II. A zatem cały passus związany z jego nauczaniem poświęconym rodzinie, relacjom międzyludzkim, młodzieży oraz wierze i miłości do Boga. Projekt zakładał upowszechnienie wiedzy dotyczącej osobowości i nauczania Papieża Polaka. Niestety trwająca pandemia i towarzyszące jej ograniczenia sprawiły, że wydarzenie zostało odwołane. Ale w tym miejscu należą się podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego, a przede wszystkim uczniów, którzy byli gotowi współtworzyć malborskie obchody ku czci Jana Pawła II.

Tylko nasz wspólny wysiłek na rzecz pamięci o Janie Pawle II może ukształtować jego wizerunek wśród młodych ludzi, aby Papież, znany dziś młodzieży głównie z memów i zamiłowania do kremówek, był dla młodego pokolenia wielkim autorytetem zarówno wśród wierzących, jak i niepodzielających takich przekonań religijnych. Tuż przed pandemią przeprowadzałem ankietę wśród młodzieży nt. Jana Pawła II. Wynika z niej, że większość respondentów nie potrafi wskazać żadnego wydarzenia z życia tak wielkiego Polaka, ani jego zasług na rzecz Kościoła i świata. Cieszy jednak, że najbardziej zauważalna dla ankietowanych była praca Papieża z młodzieżą, inicjatywa Światowych Dni Młodzieży i spotkania na całym świecie z młodymi ludźmi.

To dziedzictwo trwa nadal.  Na 2023 r. planowane są kolejne Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie, w Portugalii. Mam nadzieję, że nie zabraknie na nich także naszej młodzieży. Dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o Janie Pawle II i aktualizują jego ponadczasowe i uniwersalne przesłanie.

ks. Marcin Marciniak