Apel do rodziców

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły zwracają się z gorącą prośbą o dokonywanie wpłat na RADĘ RODZICÓW. Składka ustalona przez Zarząd nie jest wysoka i wynosi 5 zł – miesięcznie (50zł – rocznie), mnożąc jednak te kwotę przez liczbę uczniów naszej szkoły otrzymujemy sporą kwotę, którą możemy przeznaczyć na finansowanie wspaniałych inicjatyw WASZYCH DZIECI. Są to wszelkiego rodzaju nagrody, dofinansowania do projektów realizowanych przez młodzież, dofinansowanie wyjazdów wycieczek. Za pierwsze półrocze roku szkolnego 2015/2016 wpłynęło jedynie około 20  wpłat. Mając na względzie dobro naszych dzieci prosimy o systematyczne wpłaty. DZIEKUJEMY