Nudna akademia? Nie u nas w szkole!

Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się apel, na którym zostały wręczone specjalne nagrody dla najbardziej zasłużonych nauczycieli i pracowników administracji szkoły. Gdy rozpoczęło się przedstawienie wszystkich obecnych na sali zaskoczył widok opiekunki samorządu uczniowskiego p. Jowity Uniewicz odgrywającej rolę narratora. Zaczęła recytację wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”. Następnie na scenie pojawił […]

Czytaj więcej

Wycieczka do Iławy w roku szk. 2009/2010

Tradycją I Liceum Ogólnokształcącego jest coroczny wyjazd drugoklasistów z profilu biologiczno-chemicznego do Stacji Limnologicznej Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ośrodek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Jeziorak. Odbywają się tam zajęcia z zakresu ekologii i ochrony wód, głównie dla studentów tej uczelni. Dzięki staraniom pana Andrzeja Furyka, pomysłodawcy i wieloletniego organizatora, mogą w […]

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynku szkoły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dot. termomodernizacji budynku szkoły 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku, ul. 17 Marca 6 (nazwa firmy i adres zamawiającego) 2.   Przetarg nieograniczony nie przewyższający kwoty określonej w art. 11 ust.1 pkt 8 (określenie trybu zamówienia) 3.  www.zso.malbork.com (adres strony internetowej na której została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków […]

Czytaj więcej