Czy Malbork zostanie Polską Stolicą Recyklingu?!

Chociaż dnia 22 grudnia 2022 r. zakończyła się w Malborku zbiórka elektrośmieci, na ulicach widoczne są jeszcze dzisiaj charakterystyczne czerwone pojemniki.

            Do działań związanych z przyznaniem naszemu miastu tytułu Polskiej Stolicy Recyklingu przystąpili licznie mieszkańcy, a wśród nich także społeczność Sienkiewiczówki. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, Hanna Lalak, pozytywnie odpowiedziała na prośbę organizatorów zbiórki i  zgłosiła szkołę do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Do zbiórki zaangażowała się młodzież i rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Informację o akcji przekazało Radio Malbork. Zbiórka spotkała się z szerokim odzewem instytucji i firm z terenu całego miasta. I LO zostało wsparte przez: Zespół Szkół Technicznych w Malborku, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, Starostwo Powiatowe w Malborku, Urząd Miasta Malborka, firmę produkcyjno – handlową ARCONA, Urząd Pracy w Malborku, Bank Spółdzielczy w Malborku, Archiwum Państwowe w Malborku, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Malborku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku, szpital miejski, zakład Leier Polska S.A. w Malborku, firmę M-SERWIS Marcina Żyhałko z Elbląga, Miejski Zakład Komunikacji w Malborku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

            Dzięki zaangażowaniu całej społeczności miasta uzyskaliśmy rekordową liczbę punktów: 14 000. W lutym 2023 r. zostanie rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs o miano Polskiej Stolicy Recyklingu i główną nagrodę dla podmiotu wspierającego. Do akcji przystąpiły między innymi miasta: Bełchatów, Czeladź, Ostrowiec, Zabrze, Dębica, Stargard, Częstochowa.

Czekamy na ogłoszenie wyników.

Koordynatorzy akcji w I LO w Malborku:

Małgorzata Konkol-Cioch

 Piotr Zimbał