Dopiero się rozkręcamy!

Chociaż poniedziałkowe spotkanie teoretycznie podsumowywało nasze warsztaty w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, to na pewno nie był koniec naszych działań – można by rzec, iż to zaledwie początek! 18 marca 2019 r. ponownie zgromadziliśmy się w auli ILO, aby pod przewodnictwem pana Jakuba Raciborskiego reprezentującego Klub Jagielloński przeanalizować wyniki ankiet, które każdy z nas indywidualnie przeprowadził w poprzednim tygodniu. Problemy Malborka według kwestionariuszy, a także naszych własnych spostrzeżeń, dotyczyły przede wszystkim kwestii socjalnych, komunikacji miejskiej oraz wydarzeń kulturalnych, a dokładniej ich braku bądź słabego nagłośnienia. Jednogłośnie zdecydowaliśmy zająć się trzecią kwestią.

Podzieliliśmy się na cztery podgrupy, z których każda miała za zadanie przygotować wstępny projekt, w jaki sposób moglibyśmy niejako rozruszać kalendarz wydarzeń skierowanych do młodzieży w naszym mieście. Podczas prac odwiedził nas pan Jan Wilk, Zastępca Burmistrza Malborka. Podzielił się on z nami swoją rozległą wiedzą na temat działania samorządu terytorialnego i podejmowanych przez niego działań, po czym nadszedł czas na prezentację przygotowanych przez nas pomysłów. Wszystkie z nich, od kółka gier planszowych, poprzez gry miejskie, a na kinie plenerowym kończąc, spotkały się z dużą aprobatą ogółu, jednak miażdżącą ilością głosów wygrał projekt na organizację serii koncertów w różnych lokalach na terenie Malborka. Planujemy zaprosić do współpracy młodych wykonawców – zarówno solistów, jak i zespoły.

Poza zachęceniem młodych ludzi do spędzenia czasu wolnego poza domem, nasza inicjatywa ma również aspekt charytatywny. Choć wstęp będzie bezpłatny, każdy z gości będzie miał możliwość wpłacenia dowolnej kwoty, aby wesprzeć wybrany szczytny cel. Mamy nadzieję, iż nasz projekt spotka się z dużym entuzjazmem – liczy się bowiem dla nas głównie to, aby w Malborku pojawiła się łatwo dostępna rozrywka dla naszych rówieśników.

Opracowała Weronika Czermak z klasy 1b