Dzień Edukacji Narodowej w Sienkiewiczówce

14 października 1773 roku, na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej ~ pierwsze polskie ministerstwo oświaty, w skład którego wchodziło tylko 8 osób ~ senatorów i posłów, ale dla której pracowało wielu wybitnych myślicieli, uczonych i artystów.

To właśnie oni kształcili kadry nauczycielskie i przygotowywali podręczniki. Apel z okazji tego właśnie święta miał u nas przebieg niekonwencjonalny, część artystyczną przygotowali bowiem nauczyciele. Była to twórcza parafraza wiersza Jana Brzechwy pt. ,, Na grzyby „. Autorką scenariusza i reżyserem przezabawnej inscenizacji była pani Magdalena Kubaszewska.

Nauczyciele z ogromnym luzem i dystansem do samych siebie odegrali powierzone im role. Głośne śmiechy i aplauz młodzieży był dowodem, że aktorzy spisali się na medal. Po części artystycznej Pani Dyrektor nagrodziła wybranych nauczycieli i pracowników szkoły. Apel zakończył szkolny zespół PARAFRAZA, który przygotował muzyczne życzenia dla swoich pedagogów.