E K S L I B R I S

Na początek odrobina teorii. Ekslibris pochodzi z łacińskiego zwrotu „ex libris”, co dosłownie znaczy „z książek” czy z”z księgozbioru”. Jest to specjalny znak właściciela książki umieszczony na wewnętrznej stronie okładki – naklejka, wklejka. Stanowi on ozdobę posiadanego egzemplarza, a także służy do ochrony książki przed zaginięciem.

Sławę europejską, a nawet światową, zyskuje polskiemu znakowi książkowemu, cykliczna impreza artystyczna pod nazwą Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, organizowane przez Muzeum Zamkowe w Malborku, posiadające największą państwową kolekcję tego rodzaju grafiki.

Drodzy czytelnicy biblioteki I LO! Chciałybyśmy rozbudzić wasze zamiłowania kolekcjonerskie. Efektywne spędzenie czasu wolnego może polegać na tworzeniu własnych ekslibrisów do księgozbiorów domowych. Przy wykonaniu tego znaku graficznego stosowane są różne techniki- możecie zerknąć na przykładowe ekslibrisy wykonane przez wasze starsze koleżanki i kolegów wyeksponowane w bibliotece szkolnej.

Nauczyciele bibliotekarze